Quisling har undertegnet en lov om bedriftsvern til sikring mot sabotasje eller uhell ved viktige bedrifter. Ved vakthold, avsperring og andre tiltak skal det hindres at uvedkommende får adgang til bedriften eller lageret og sikres at virksomheten kan foregå uforstyrret. Hirden skal lede bedriftsvernet. (10.03.1944)