Joachim Rønneberg er sammen med Birger Strømsheim og Olav Aarsæther sluppet i fallskjerm over Tafjordfjellene. Der skal de oppholde seg frem til de får ordre fra London om å starte sabotasje mot Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes (Operasjon Fieldfare). Planleggingen startet allerede i oktober. Gruppen blir værende i fjellene i nesten ett år. Først ligger de i telt, så benytter de flere eksisterende hytter før de snekrer sin egen hytte: Fieldfare-hytta. (31.03.1944)

Eksilregjeringen i London har innbudt rundt 30 fremtredende personer, deriblant en del stortingsmenn, til en serie av regjeringskonferanser som skal vare i seks dager. Formålet med dette «Lilletinget» er at regjeringen får lagt frem en del saker som enten allerede er avgjort eller som er under arbeid i regjeringen, slik at man kan utveksle meninger om dem. Det skal ikke nødvendigvis treffes beslutninger, og det er anledning til å fremme forslag. Hver sak blir fulgt av en debatt, og avslutningsvis blir det konkludert med at konferansen er vellykket. (31.03.1944)