Nils Jørgen Fuglesang, som rømte fra krigsfangeleiren Stalag III den 23. mars, blir innhentet av tyskerne og henrettet sammen med Halldor Espelid, James Catanach og Arnold Christensen, som også rømte. (29.03.1944)

Det meldes at malerpensler ikke lenger kan selges til private forbrukere. Disse skal være forbeholdt forretninger, verksteder m.v. samt den tyske krigsmakt. Dessuten er det strengt forbudt å bruke maling eller trematerialer til reparasjon og vedlikehold av hus uten myndighetenes tillatelse. Etter fire års okkupasjon, er mange hus og leiligheter sterkt nedslitt. Noen er direkte helsefarlige, og verst er det i byene. Det er ytterst vanskelig å få tillatelse til reparasjoner og vedlikehold. (29.03.1944)