Myndighetene har satt i gang en bred pressekampanje mot svarthandlerne. I store oppslag oppfordres folk til å melde fra til politiet straks de får kjennskap til slike ting. «Svarthandleren er rotten som gnager på samfunnet. For ussel vinnings skyld stjeler han av de forsyninger som skulle fordeles på alle. Meld ham til nærmeste politimyndighet», heter det i ett av oppslagene. (26.03.1944)

For første gang er alle NS-lagførere fra Møre og Romsdal samlet til møte i Ålesund. Thor Taraldsen leder møtet. (26.03.1944)

BAKGRUNN: Surrogater – erstatningsmidler – er en vesentlig del av krigens hverdag. Det blir lagt for dagen en utrolig oppfinnsomhet når det gjelder å lage – og markedsføre – slike produkter. Ikke sjelden dreier det seg om rene forfalskninger, der matvarer viser seg å inneholde andre ingredienser enn det som blir oppgitt i reklamen. Ett eksempel er runde, ananasliknende skiver med hull i midten, som viser seg å bestå av ekte norsk kålrot lagt i en saus av vann, søtstoff og ananas-essens. Andre eksempler: Bakverk blir farget gult for å gi folk inntrykk av at det inneholder egg. Tre «eggepulver» inneholder bare gulfarget stivelse. En smørerstatning som inneholder seks istedenfor 80 prosent fett, består av margarin, slemmet opp i melk og stivelsesklister. «Kaffe Spar»-tabletter inneholder natron og svært lite annet. Te-erstatninger inneholder tørkede blader, fruktskall, mose og barnåler. Dessuten blir tyttebærlyng, mose, humle og mye annet puttet i snadden for å drøye på de snaue tobakkrasjonene. I lokaler hvor folk røyker, lukter det gjerne skogbrann lang vei.