Rikskommissæren kunngjør at fiskere som fortsetter Lofotfisket etter påske får en ekstrarasjon på 50 gram tobakk samt en halv flaske Port Brandy for hvert tonn fisk som leveres. (10.03.1944)

Quisling har undertegnet en lov om bedriftsvern til sikring mot sabotasje eller uhell ved viktige bedrifter. Ved vakthold, avsperring og andre tiltak skal det hindres at uvedkommende får adgang til bedriften eller lageret og sikres at virksomheten kan foregå uforstyrret. Hirden skal lede bedriftsvernet. (10.03.1944)