Arresterte medlemmer fra den illegale Harstadgruppen XU 230 blir ført om bord i Hurtigruten og fraktet sørover. Lederen for gruppen, Jacob Holst, har rømt til Sverige, mens kona Elisabeth og faren Kristian Holst har blitt arrestert som gisler. I tillegg er flere i familien Wold arrestert og plassert på Grini fangeleir. Der blir de til krigens slutt. (14.03.1944)