To menn blir henrettet i Trandumskogen: Den ene er Håkon Sunde, broren til motstandsleder Asbjørn Sunde, og den andre er Johan Peter Bruun. Disse ble arrestert etter aksjonen mot Arbeidskontoret i april 1943 og dømt til døden for «attentater og mordanslag». (02.03.1944)