DS Nordnorge passerer Stadlandet når skipet blir rammet av en voldsom eksplosjon. Skipet er på vei fra reparasjoner i Fredrikstad til å settes inn i rute på strekningen Trondheim – Narvik. Det er tretten manns besetning om bord, og det tar bare sekunder fra eksplosjonen før skipet begynner å synke. Bare to mann overlever, og bare én av de omkomne blir funnet. Det er først uklart om skipet har gått på en mine eller har blitt senket av en ubåt, men senere viser det seg at det var den britiske ubåten HMS Satyr som avfyrte torpedoer. (24.03.1944)