På kinoer i Oslo er det nå utplassert sivile politimenn som skal kontrollere dokumentmapper og store pakker som folk har med seg inn. Årsaken er at noen har kastet en stinkbombe inn i en kinosal. (08.03.1944)

Hunder med skulderhøyde på minst 40 cm blir underlagt en detaljert forordning: Disse sivile hundene skal vurderes av myndighetene og avleveres om tyskerne krever dette. Det er forbudt å selge eller drepe hundene for å unngå å levere dem til tyske myndigheter. Strafferammen for dette er tukthus på tre år eller bøter på opptil 100 000 kroner. Eksempler på brukshunder nevnt i forordningen er schæfer, grand danois, rottweilere, elghunder, riesenschnauzere og grønlandshunder. Krysninger og blandinger av disse rasene er også ønsket. (08.03.1944)

Dårlig kvalitet og utilstrekkelig kvantitet i kostholdet bidrar til en sterk økning i infeksjonssykdommer. Hittil i 1944 er det meldt inn 250 000 tilfeller av smittsomme sykdommer. Hver tiende nordmann er dermed rammet av en epidemisk sykdom i en eller annen form. Folk viser også nedsatt evne til å komme seg etter operasjoner, og sykdommer som giktfeber, nyrebetennelse, leverbetennelse og kronisk leddgikt øker. Et særlig problem utgjør kjønnssykdommer. Medvirkende til den voldsomme utbredelsen av infeksjoner, er også dårlige hygieniske forhold i krigsfangeleirene. (08.03.1944)