Osvald-gruppen gjennomfører en vellykket sprengning av NSBs verksted på Sundland i Drammen. (11.03.1944)