Gruppesjef og avsnittssjef i Milorg, Gunnar Onshuus, blir arrestert og senere skutt på Trandum. (16.03.1944)

Bardufoss fangeleir har blitt opprettet som en underleir av Grini fangeleir. Her skal opptil 800 fanger arbeide med å utvide rullebaner og taksebaner til flystasjonen på Bardufoss. (16.03.1944)

Difteri herjer mange steder i landet. I Gransherad er det innført totalt møte- og reiseforbud etter at det er inntruffet to dødsfall. I Stavanger er det innført tvungen vaksinering. Også Haugesund-distriktet er hjemsøkt. (16.03.1944)

Det meldes om at alle fjellhytter tilhørende Den Norske Turistforening vil være stengt i påsken. Det har også kommet forbud mot all ekstra påskekjøring med bil eller andre transportmidler. Påsketurer til grensesone øst er forbudt for folk uten grenseboerbevis. Dette gjelder også folk som har hytte i området. (16.03.1944)