Hunder med skulderhøyde på minst 40 cm blir underlagt en detaljert forordning: Disse sivile hundene skal vurderes av myndighetene og avleveres om tyskerne krever dette. Det er forbudt å selge eller drepe hundene for å unngå å levere dem til tyske myndigheter. Strafferammen for dette er tukthus på tre år eller bøter på opptil 100 000 kroner. Eksempler på brukshunder nevnt i forordningen er schæfer, grand danois, rottweilere, elghunder, riesenschnauzere og grønlandshunder. Krysninger og blandinger av disse rasene er også ønsket. (08.03.1944)