Osvald-gruppen gjennomfører en vellykket sprengning av NSBs verksted på Sundland i Drammen. (11.03.1944)

Den engelske jageren Svenner overtas av den norske marinen. Skipet er godt bevæpnet og har ASDIC-sonar. (11.03.1944)