Sovjetiske styrker omringer tyske styrker på Østfronten i en knipetangmanøver, nær byen Kamenets-Podolsk i sovjetrepublikken Ukraina. Målet er å knuse de store tyske styrkene som allerede består av mange titalls tusen mann og som nylig har blitt tilført ni infanteridivisjoner, to panserdivisjoner, en panserbataljon og en angrepsbrigade. I løpet av to uker blir den tyske styrken på rundt 200 000 mann omringet og isolert, og fram til 17. april blir rundt 14 tyske divisjoner utslettet eller oppløst på grunn av store tap. Slaget fører dermed til sovjetisk seier. (07.03.1944)