Flyger Nils Jørgen Fuglesang, som i 1943 styrtet med et jagerfly i Nederland og havnet i tysk fangenskap i krigsfangeleiren Stalag III i Schlesien, rømmer sammen med 80 andre personer gjennom en tunnel som er gravd ut under minefelt og piggtrådgjerder. Fangeleiren er tungt bevoktet, så flukten blir derfor et nederlag for Hitler, som beordrer omfattende forfølgelse og skyting av krigsfangene. (23.03.1944)