Slagskipet Tirpitz har sine første prøveseilinger i Kåfjord og Altafjorden etter at britiske dvergubåter lyktes med å påføre skipet store skader i september 1943. Mer enn tusen spesialarbeidere ble sendt fra Hamburg til Nord-Norge for å reparere skipet. (14.03.1944)

Medlem av Rinnanbanden, Odd Johannes Urstrømmen fra Oslo, blir arrestert av tyskerne fordi Henry Rinnan mener han har alkoholproblemer. Urstrømmen blir fengslet på Grini. (14.03.1944)

Arresterte medlemmer fra den illegale Harstadgruppen XU 230 blir ført om bord i Hurtigruten og fraktet sørover. Lederen for gruppen, Jacob Holst, har rømt til Sverige, mens kona Elisabeth og faren Kristian Holst har blitt arrestert som gisler. I tillegg er flere i familien Wold arrestert og plassert på Grini fangeleir. Der blir de til krigens slutt. (14.03.1944)