Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship), som administrerer den store norske handelsflåten utenfor tyskkontrollerte områder, har enorme fraktinntekter. Dette bidrar til at den norske eksilregjeringen har en relativt gunstig situasjon og er i en mer selvstendig posisjon enn andre eksilregjeringer fra det tyskokkuperte Europa. Eksempelvis har Nortraship bidratt med åtte millioner pund til statsbudsjettet for første halvår 1943. Dette utgjør godt over 80 prosent av budsjettet. (29.06.1943)