I Håndverkeren i Oslo åpnes en utstilling av fritidsarbeider utført av tyske soldater i Norge. Foruten rene håndverksarbeider omfatter utstillingen komposisjoner, dikt, prosa, malerier og tegninger. (25.06.1943)