Leder for Steinorganisasjonen, Kristian Stein, som ble arrestert i oktober 1941, henrettes i Hamburg. Åtte andre fra organisasjonen blir også henrettet, mens 46 mann dør under fangenskap eller kort tid etter hjemkomst til Norge. (28.06.1943)