Jøden Jacob Hirsch, som ble løslatt i november og unngikk deportasjon på grunn av høy alder, blir arrestert på nytt og fengslet på Bredtveit sammen med sin kone og datter. Flere eldre jøder blir arrestert i tiden fremover før ny deportasjon med skipet Gotenland i februar. (15.01.1943)