Den illegale avisen Håndslag, som lages av nordmenn i Sverige og smugles over grensen, skriver om de skjerpede forhold som jødene i Norge blir utsatt for: De er “en del av den systematiske utryddelsespolitikken som Det tredje rike gjennom lang tid har drevet mot Europas jødiske befolkning”. Avisen inneholder også en oversikt over jødeforfølgelsene i Nederland, Belgia og Frankrike, og de har i en tidligere utgave skrevet om massehenrettelser av jøder i Polen. (10.10.1942)