For første gang stenges en forretning i Bergen etter en prisrettsdom. Det gjelder en forretningsmann som har tatt for høy pris på fire damevesker. Foruten fengsel og bot får han ordre om å holde forretningen stengt i 35 dager. (06.07.1942)