40 norske sjøfolk omkommer i to dramatiske skipsforlis: I det østlige Middelhavet blir DS Hero av Drammen sprengt av to torpedoer. Bare 14 av 44 mann overlever og bringes til sykehus i Jaffa. Omtrent samtidig blir MS Bayard av Oslo (bildet) sprengt av en torpedo på den amerikanske østkysten. 11 mann omkommer, mens de 21 overlevende klarer seg i livbåter og blir brakt til New Orleans. (06.07.1942)