I en erklæring fra Terboven blir det opplyst at det fra nå av vil bli innført et arbeidskort hvoretter tildeling av forbruksvarer skal skje i henhold til arbeidsytelsen. Barn og vordende mødre skal sikres mat og klær. «De som av dovenskap, likegyldighet eller vrangvilje ikke gjør fullverdig arbeide, kan ikke få samme del i fordelingen av levnetsmidler som de der til enhver tid setter inn sin fulle arbeidskraft», heter det blant annet. Forsyningsdepartementet skal ha ansvaret for å gjennomføre denne «nye sosiale ordning». (29.11.1941)