Det er holdt demonstrasjon i Ålesund etter dødsdommene og henrettelsene av Harald Torsvik og Karl Eriksen. Demonstrasjonen gikk ut på at folk holdt seg innendørs i en halvtime mellom klokken 14:00 og 14:30. (29.11.1941)