Allierte bombefly angriper lokalruteskipet MS Vindafjord av Stavanger i Skudefjorden. Skipet synker i løpet av sju minutter og 36 personer omkommer. 35 mennesker berges av rutebåten Marsteinen. (28.11.1941)