Paul Hartmann, som kom til London i september som representant for motstandsbevegelsen Kretsen, blir utnevnt til ny finansminister i Nygaardsvolds regjering. (28.11.1941)