Forsyningsmyndighetene overrasker forbrukerne med å utlyse en ekstrarasjon av kaffe til jul. 50 gram ekstra per person kan selges i tidsrommet 15.-28. desember. Alternativt kan man få 20 gram te. (22.11.1941)