Lektor Ingvald Garbo fra Bergen blir dømt til døden og henrettet i Gravdal «for forsøk på å nedsette den tyske forsvarsmakts indre kraft», som det heter i kunngjøringen fra okkupasjonsmakten. Garbo har på egen hånd laget opprop og skrifter på tysk og sørget for å spre dem blant tyske soldater, blant annet ved å putte dem inn i biler tilhørende tyskerne. (22.11.1941)