Frau Lienhardt, leder av Reichsfrauenführung Hauptabteilung Reichsmütterdienst, besøker Lebensbornhjemmet på Hurdal Verk, bare få uker etter åpningen i august. Dette er det første Lebensbornhjemmet som er etablert utenfor Tyskland. (14.09.1941)