Det rapporteres at Kirke- og undervisningsdepartementet har bestemt at alle skoleelever over 13 år skal delta i høstarbeidet. Dels blir det innhøsting, dels bærplukking. «Barna fra Stor-Oslo skal på bærplukking 8.-22. september. Det gjelder både lærere og elever hvor ordningen er praktisk gjennomførlig». (01.09.1941)