Kristne NS-medlemmers fellesskap, Kristen Samling, har et eget medlemsblad. I dag utkommer bladet i Skien med en artikkel som heter «Hvorfor våre barn?», hvor de ønsker at biskopene skal ta avstand fra «hundreder, ja tusener av overgrep som de uskyldige har blitt utsatt for. Biskopene skulle da i første rekke være forsvarere for den svake som lider urett.» Her henspeiler de på barn av NS-medlemmer som blir mobbet, forfulgt og utstøtt. (01.08.1941)