A/S Nordag stiftes i Oslo med tysk ledelse og 70 millioner kroner i aksjekapital. Nordag er et industriselskap som skal reise aluminiumsindustrien i Norge, som skal bistå Tysklands krigføring. Selskapet har startet omfattende anleggsarbeider i Årdal. (01.08.1941)