Quisling skriver nok et brev til sjefen for Hitlers rikskanselli. Han gjentar at han synes «normaliseringen» av forholdet mellom Tyskland og Norge går for langsomt. Han foreslår på nytt en fredsslutning og ny regjering under NS’ ledelse. Quisling forsøker å påvise hvilken nytteverdi en «norsk regjering» ville få for tyskerne. (02.08.1941)