Den første riksdekkende episoden av Filmavisen ser dagens lys. Her får man blant annet se klipp fra tømmerfløting, NS Ungdomsfylkings leir, den norske legion og kommissariske statsrådbesøk. Oslo Kinematografer har siden 1929 produsert en lokal utgave, men nå er produksjonen i propagandaøyemed utvidet og riksdekkende. Norsk Film A/S, under tysk kontroll, får betydelige budsjettmidler til arbeidet. Se episoden:
https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1941/FMAA41000141/avspiller