NS’ presseleder for Troms og Finnmark, Peder Lind-Solstad, anmelder redaktør Freder Frederiksen i Harstadavisen Folkeviljen til det tyske sikkerhetspolitiet for en lederartikkel der Frederiksen meddeler at han ikke ønsker å fortsette under nazifiseringen. Avisen blir straks stoppet og Frederiksen blir innkalt til forhør hos Sipo. (12.08.1941)