Det går en rekke flyalarmer i Vardø igjen. Flere fly gjør flere runder over havneområdet og Vårberget, og det slippes en del bomber i løpet av dagen som gjør skade ved dampskipskaia, A/S Vega, fiskemelfabrikken, lagerhus og på tyskernes marinebatteri. En SS-mann blir lettere skadet. (12.08.1941)