Jens Christian Hauge, som har vært leder av Oslo Politikammers priskontor siden juni 1940 ved siden av sin stilling som privatforeleser ved universitetet, blir arrestert mistenkt for harselas med og opposisjon mot Nasjonal Samling. Det er NS-justisminister Sverre Riisnæs som beordrer arrestasjon samt ransaking hos prispolitiet og Hauges private bolig. (12.08.1941)