Ifølge en kunngjøring fra Kirke- og undervisningsdepartementet skal menighetsrådene, som ble valgt i 1936, fortsette inntil videre. I de tilfeller supplering er nødvendig, skal valget skje etter forslag fra menighetsrådet. (23.04.1941)