Alf Prøysen ankommer Østre Vøyen gård i Asker for å jobbe som fjøsrøkter og «griskokk» for Thor og Aagot Wøien. Fjøsrøkteren blir raskt populær blant folk i området, blant annet gjennom sitt naboskap med Småbrukslærerskolen på Sem; han blir en ledende kraft i fire studentrevyer i løpet av krigen. Oppholdet på Vøyen bidrar til at han etter krigen blir dikter på heltid. (14.04.1941)