Mange har mot nok til å ikle seg sørgebind for å markere 9. april 1940. Enkelte blir arrestert for dette. (09.04.1941)