Kirkedepartementet sender nytt rundskriv til prester og menighetsråd der de formaner om at gudstjenester ikke skal påvirkes «av den politiske spaltning som for tiden er et trist faktum i vårt land». Det står samtidig at «fiendtlig opptreden mot partiet (NS) er å betrakte som statsfiendtlig opptreden». Det presiseres også at det å nekte å tale i kringkastingen er en meget alvorlig sak. Luthersk Kirketidende kommer med et tilsvar: «Det må være samvittigheten, bundet i Guds ord, som driver en til å la Ordets fulle lys falle over alle menneskelivets områder». Bladet gjør også oppmerksom på at det er biskopenes oppgave, ikke departementets, å rettlede prestene. (05.04.1941)