Dagens Aftenposten: «Efter hvad det blev meldt fra Bergen sent igår aftes, blev dampskipet «Sten», tilhørende Thv. Halvorsen, Bergen, igår eftermiddag et godt stykke utenfor territorialgrensen utenfor Jæren angrepet av et tysk fly. Flyet slapp en bombe over skibet, men den rammet ikke. Båten led ingen skade, og mannskapet er helt uskadt». (04.04.1940)

En tysk etterretningsoffiser som er motstander av Hitler-regimet, Hans Oster, avslører til en nederlandsk militærattaché at et overfall på Danmark og Norge er i vente. Nederlenderen varsler svenske, danske og norske legasjoner i Berlin. Svenskene og danskene sender straks kurerer med fly for å overbringe beskjeden, mens den norske legasjonssekretæren i Berlin, Ulrich Stang, sender et brev om at det regnes med tysk innmarsj i Nederland og Danmark. Norge nevnes ikke med ett ord. Det viser seg senere at Stang er nazivennlig og kommer til å bli medlem av Nasjonal Samling. (04.04.1940)

(Bildet: Hans Oster)

Et tysk militærfly har nødlandet på Sola. Besetningen satte fyr på flyet og ble anholdt av en norsk patrulje. (04.04.1940)

En svensk korrespondent i engelske Daily Telegraph melder at en transportflåte og 400 000 mann er samlet i tyske havner i Østersjøen. Disse skal være klare til ilandsetting i Norge hvis England gjør noe mer for å stanse malmtransport til Tyskland. (04.04.1940)

Britiske aviser melder om økt konsentrasjon av tyske tropper i tyske havner, og britene sender ubåten HMS Snapper til patruljering i Skagerak. (04.04.1940)

Det er avtalt at norske sjøfolk i utenriksfart får et høyere krigstillegg. Tillegget økes fra 200 til 300% for fart på Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland. (04.04.1940)

Det tyske utenriksdepartementet blir orientert om den tyske invasjonsstyrkens operasjonsordre og får utlevert dokumentene som skal overleveres den norske regjeringen på invasjonsdagen. Av instruksene fremgår det at Norge skal gjøres til et sterkt tysk støttepunkt, at det skal skapes en tysk base for sjø- og luftkrigføringen mot England og at Kongen for enhver pris skal hindres i å forlate Norge. Det er Hitlers ordre. (03.04.1940)

Rapport fra Agder:
– Liket av en svensk sjømann er funnet ved Egersund. Papirene hans viser at han var hjemmehørende i Helsingborg.
– To drivende miner er observert 3,2 nautiske mil fra Lindesnes fyr.
(03.04.1940)

Operasjon Weserübung er så smått i gang: Tyske fartøyer går ut fra Hamburg med forsyninger til tyske tropper. Fartøyene skal være fremme i norske havner når troppene ilandsettes. Britene har samtidig bestemt seg for å minelegge norske farvann 8. april. (03.04.1940)

Utenriksdepartementet har fått flere bekymringsmeldinger fra den norske legasjonen i Berlin, hvor det fremgår at det går rykter om en forestående tysk aksjon mot Norge. Tjenestemenn i departementet blir urolige. (03.04.1940)

Hitler signerer formelt Operasjon Weserübung: invasjonsplanen for Danmark og Norge. Utenriksminister Joachim von Ribbentrop blir informert om dette, slik at han kan planlegge hvilke unnskyldninger tyskerne kan bruke for å forsvare invasjonen. (02.04.1940)

Den britiske marinen sender ni ubåter, to franske ubåter og én polsk ubåt til havområdene nær Danmark og Norge for patruljering. De vil vente på en eventuell tysk invasjon. (01.04.1940)

Hitler har satt datoen for invasjon av Danmark og Norge: 9. april. To divisjoner skal sendes til Danmark og seks divisjoner til Norge, mens den tyske marinen skal assistere operasjonen. Luftwaffe skal også bistå fra lufta. (01.04.1940)

Britene planlegger minelegging av norskekysten og vil gjennom «Plan R4» lage en plan for å reagere på eventuell tysk invasjon av Norge: De vil sende en infanteribrigade til Narvik og bataljoner til Trondheim, Stavanger og Bergen. (01.04.1940)

Odelstinget har vedtatt et tillegg til loven om filmsensur: Sensuren gis fullmakt til å forby krigførende lands propagandafilmer som kan skade rikets interesser. (01.04.1940)