Operasjon Weserübung er så smått i gang: Tyske fartøyer går ut fra Hamburg med forsyninger til tyske tropper. Fartøyene skal være fremme i norske havner når troppene ilandsettes. Britene har samtidig bestemt seg for å minelegge norske farvann 8. april. (03.04.1940)