Utenriksdepartementet har fått flere bekymringsmeldinger fra den norske legasjonen i Berlin, hvor det fremgår at det går rykter om en forestående tysk aksjon mot Norge. Tjenestemenn i departementet blir urolige. (03.04.1940)