Rapport fra Agder:
– Liket av en svensk sjømann er funnet ved Egersund. Papirene hans viser at han var hjemmehørende i Helsingborg.
– To drivende miner er observert 3,2 nautiske mil fra Lindesnes fyr.
(03.04.1940)