Odelstinget har vedtatt et tillegg til loven om filmsensur: Sensuren gis fullmakt til å forby krigførende lands propagandafilmer som kan skade rikets interesser. (01.04.1940)