Tysk framrykning er stoppet ved Bagn i Sør-Aurdal. Det foregår harde kamper, der omtrent 500 norske soldater kjemper mot 1500 tyske. (18.04.1940)