Hegra festning: Enda et angrep er planlagt, men tett snøvær vanskeliggjør tyskernes koordinering av angrepet. (18.04.1940)