Regjeringen er splittet og medlemmene befinner seg på forskjellige steder. De har tatt i bruk kodenavn i telefonsamtaler. “Gubben” er statsminister Nygaardsvold personlig, “filosofen” er utenriksminister Koht, mens “Samvirkelaget” er selve regjeringen. (18.04.1940)